Hỗ trợ trực tuyến

Tiếng Nhật trung cấp

Còn hàng

2.200.000₫

Dành cho người đã học tiếng Nhật từ 1 năm rưỡi trở lên. Ký hiệu: CA. Thời lượng: 100 phút/buổi, 3 buổi/tuần, 35 buổi/khóa. Giáo viên Việt dạy 50 phút/ buổi. 3 buổi/tuần. Giáo viên Nhật dạy đàm thoại và luyện nghe 50 phút/buổi. 3 buổi/tuần. Chương trình học: - Giờ ngữ pháp: Ôn lại các...

Dành cho người đã học tiếng Nhật từ 1 năm rưỡi trở lên.

Ký hiệu: CA.

Thời lượng: 100 phút/buổi, 3 buổi/tuần, 35 buổi/khóa.

Giáo viên Việt dạy 50 phút/ buổi. 3 buổi/tuần.

Giáo viên Nhật dạy đàm thoại và luyện nghe 50 phút/buổi. 3 buổi/tuần.

Chương trình học:

- Giờ ngữ pháp: Ôn lại các mẫu ngữ pháp đã học; Học thêm một số mẫu ngữ pháp N3; Luyện dịch các bài văn có trong giáo trình.

- Giờ đàm thoại: Luyện nghe với giáo viên Nhật; Luyện các bài đàm thoại dựa trên mẫu có sẵn.

Giáo trình: Minna no Nihongo chuukyuu (Từ bài 1-10)

Sản phẩm mới về