Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Còn hàng

4.600.000₫

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30 Thời lượng: 04 buổi Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break Chương trình đào tạo: - Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả - Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ­ - Hiểu rõ bản chất của đàm phán. - Chiến...

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30

Thời lượng: 04 buổi

Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break

Chương trình đào tạo:

- Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả

- Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ­

- Hiểu rõ bản chất của đàm phán.

- Chiến lược và sách lược đàm phán Win – Win

- Các nguyên tắc trong đàm phán

- Giao tiếp hiệu quả trong đàm phán

- Các phong cách đàm phán tiêu biểu

- Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

Sản phẩm mới về