Lương cơ bản của điều dưỡng viên Đức tăng bao nhiêu từ năm 2022?

Lương cơ bản của điều dưỡng tại Đức sẽ tiếp tục tăng từ ngày 1 tháng 9 2022 và được chia làm 3 giai đoạn.

Ưu đãi của chính phủ Đức

Du học nghề điều dưỡng tại Đức đang dành được nhiều sự quan tâm của các du học sinh Việt khi các nhà chức trách ở Đức đang có nhiều ưu đãi cho nhóm ngành này. Từ năm 2021, chính phủ Đức đã bật đèn xanh cho việc thu hút các lao động ngoại vào ngành điều dưỡng ở đất nước này bằng việc trích 1 tỉ Euro (1.22 tỉ USD - 24.869,473 tỉ VNĐ) ngân sách thuế hàng năm để chi trả thêm cho nhân sự ngành điều dưỡng.

 

Sự điều chỉnh này sẽ được áp dụng cho 1,2 triệu lao động trong ngành điều dưỡng. Quyết định này được đưa ra để đối phó với khủng hoảng bởi chế độ đãi ngộ thấp của nhân sự ngành điều dưỡng trong đại dịch Covid, cũng như để thu hút nhiều nhân sự ngành điều dưỡng hơn khi dân số Đức đang bị già hóa.

Từ năm 2022 trở đi, chính phủ Đức sẽ tiếp tục rót thêm 1 tỉ Euro hàng năm cho quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc tại Đức. Cũng theo báo cáo của Cơ quan Báo chí Đức (DPA), Ủy ban điều dưỡng thuộc chính phủ Liên bang đã thông qua điều khoản tăng dần mức lương tối thiểu của nghề điều dưỡng từ ngày 1 - 9 - 2022 với 3 giai đoạn:

- Ngày 1 tháng 9 năm 2022.

- Ngày 1 tháng 5 năm 2023.

- Ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Mức lương điều dưỡng Đức tăng bao nhiêu

Mức lương của nghề điều dưỡng Đức tại năm 2022 là câu hỏi được quan tâm nhất của các du học sinh Việt trước khi ký vào tờ đơn nguyện vọng. Mức lương tối thiểu nghề điều dưỡng tại Đức sẽ được tăng tương ứng với trình độ của điều dưỡng. Mức tăng này được dự kiến như sau.

 

Đối với chuyên gia điều dưỡng (Pflegefachkräfte)

 

Từ ngày

Mức tăng

1 tháng 9 năm 2022

15 Euro/ giờ - 17,1 Euro/giờ

1 tháng 5 năm 2023

17,65 Euro/giờ

1 tháng 12 năm 2023

18,25 Euro/giờ

 

Nếu làm việc đủ 40 giờ/tuần, điều dưỡng viên sẽ có mức thu nhập là 2.736 Euro vào cuối năm 2022, và 2.920 Euro vào cuối năm 2023.

 

Đối với y tá/trợ lý điều dưỡng đã qua đào tạo (Qualifizierte Hilfskräfte)

 

 

Từ ngày

Mức tăng

1 tháng 9 năm 2022

12,5  Euro/ giờ - 14,6 Euro/giờ

1 tháng 5 năm 2023

14,9 Euro/giờ

1 tháng 12 năm 2023

15,25 Euro/giờ

 

Nếu làm việc đủ 40 giờ/tuần, điều dưỡng viên sẽ có mức thu nhập là 2.334 Euro vào cuối năm 2022, và 2.440 Euro vào cuối năm 2023.

 

Đối với nhân viên điều dưỡng không qua đào tạo (Hilfskräfte)

 

Từ ngày

Mức tăng

1 tháng 9 năm 2022

12 Euro/ giờ - 13,7 Euro/giờ

1 tháng 5 năm 2023

13,9 Euro/giờ

1 tháng 12 năm 2023

14,15 Euro/giờ

 

Nếu làm việc đủ 40 giờ/tuần, điều dưỡng viên sẽ có mức thu nhập là 2.192 Euro vào cuối năm 2022, và 2.264 Euro vào cuối năm 2023.

 

Chế độ đãi ngộ khác

 

Bên cạnh tăng lương, chế độ nghỉ phép cho nhân viên điều dưỡng cũng tăng theo. Với nhân sự đang là việc 5 ngày/tuần, số ngày nghỉ phép sẽ tằng từ 26 ngày lên 27 ngày trong năm 2022, và 29 ngày từ năm 2023.

Mức lương nêu trên đều là tiền trước thuế. Bên cạnh lương cơ bản, điều dưỡng viên tại Đức còn được nhận các khoản phụ cấp khác không bị tính thuế như: tiền phụ cấp trực đêm, tiền phụ cấp tăng ca, phụ cấp ngày lễ & chủ nhật.

 

Ngày đăng:

Bình luận của bạn