Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động năm 2022

Xuất khẩu lao động năm 2021 giảm gần 50% do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thực trạng này có thể được cải thiện rõ rệt trong năm 2022 khi Ủy ban Chính sách nhân lực nước ngoài của Hàn Quốc công bố gia tăng chỉ tiêu tuyển dụng.

Theo thông tin từ cục quản lý lao động nước ngoài, tổng chỉ tiêu lao động nước ngoài theo chương trình EPS Hàn Quốc được phê duyệt là 59.000 người (tăng 7000 chỉ tiêu so với năm 2021). Đây là số liệu theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội.

Phân bổ theo ngành nghề, ngành sản xuất chế tạo 44.500 chỉ tiêu (tăng 6.800 chỉ tiêu so với năm 2021); ngành nông nghiệp, chăn nuôi 8.000 chỉ tiêu (tăng 1.600 chỉ tiêu); ngư nghiệp 4.000 chỉ tiêu (tăng 1.000 chỉ tiêu); xây dựng 2.400 chỉ tiêu (tăng 600 chỉ tiêu) và dịch vụ 100 chỉ tiêu (giữ nguyên so với năm 2021).

Sau thời điểm quý I/2022, nếu tình hình nhập cảnh của lao động nước ngoài vẫn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Chính sách nhân lực nước ngoài có thể tiến hành họp và quyết định tiếp tục gia hạn thời gian cư trú đối với các loại đối tượng khác.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, do tình hình dịch bệnh nên năm 2022, người lao động được gia hạn cư trú. Trước đó, Hàn Quốc cũng từng gia hạn cư trú cho người lao động.

Trong năm 2022, Cục Quản lý lao động nước ngoài (trực thuộc bộ lao động thương binh xã hội) sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ và bộ giao đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

 

Ngày đăng:

Bình luận của bạn